אתר “montresor” הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית המציעה ללקוחותיה מוצרים מידע ושירותים בתחום מארזי יוקרה ייחודים הכוללים בין היתר: פרחים טריים, שמפניות, נרות, תכשיטים,בשמים, סידורי תהילים, פרלינים ועוד.

שעות הפעילות להזמנות טלפוניות ושירות לקוחות:
א’-ה’ : 9:00-17:00
ו’ : 10:00-15:00

השימוש בתקנון זה בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני המינים באופן שוויוני .
כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

תנאים לשימוש:

באתר ״מון טרזור״ רשאי כל אדם שהנו מעל גיל 18 לרכוש מוצרים ושירותים באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בתנאים המצטברים באים:
הרוכש הנו הבעלים של כרטיס האשראי בו הוא משתמש ו/או בעל הרשאה מפורשת לשימוש בכרטיס אשראי זה באתר.
חברת האשראי של הרוכש נתנה אישור לביצוע העסקה.
המוצרים והשירותים המבוקשים על ידי הרוכש הנמצאים במלאי.
הרוכש הזין מספר טלפון סלולרי ו/או קווי עדכני שבבעלותו .
הרוכש הנו בעלים של כתובת דואר אלקטרוני אישית ברשת האינטרנט למעט במקרים בהם ההזמנה מבוצעת טלפונית.
המען בו מבוקש לספק את המוצרים והשירותים נמצא באזורי החלוקה המפורסמים באתר ״מון טרזור״ .

באתר ניתן לבצע פעולות לשם ביצוע הזמנות ו/או לשם קבלת שירותים ו/או מידע בהתאם למוצע באתר ״מון טרזור״ ואין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות .
רכישה באמצעות האתר
תחילה יש לבחור את המוצר וללחוץ הוספה לסל
יש לבחור תאריך אספקה רצוי.
יש לציין את הכתובת למשלוח ופרטי המקבל.
לתשומת לבך כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח.
יש להזין פרטי כרטיס אשראי / פייפאל.
הזמנות המתבצעות בתשלום במזומן יתבצעו טלפונית, בטלפון : 08-3812000

מדיניות ושירותים:

הבעלים של אתר ״מון טרזור״ רשאי לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את מגוון המוצרים, השירותים והמחירים של המוצרים והשירותים המוצעים באתר לרבות הוצאות משלוח.
התמונות המצולמות באתר למארזים במספר גדלים מייצגות את המוצרים לבחירה.
במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת המארזים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה (בצבע, בגודל, באיכות ובתכולה) למוצר שהוזמן על ידו, ככלהניתן. בתיאום טלפוני עם הרוכש.
ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצרחלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.
במקרה של הזמנה תוך יומית (באותו היום) המשלוח יגיע ליעד המבוקש עד 10 שעות מרגע אישור ההזמנה. בתנאי שבוצעה בשעות פעילות של ״מון טרזור״ למעט ימי שישי וערבי חג, בהםלא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום. טווח אספקה למשלוחים הוא עד 17:00
הפרחים שהוזמנו יגיעו דרך שליח מטעם ״מון טרזור״
משלוח שחזר יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

אבטחת האתר:

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן המקובל בסחר אלקטרוני, פרטים אלו לא יועברו על ידי הבעלים של האתר לגורמיםחיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים (ללא פרטי אשראי), וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעו על ידי הרוכש.
בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים ושירותים באתר ״מון טרזור״ יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים שונים כמתבקש באתר לרבות פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעויות בעת הקלדת הפרטים על ידי הרוכש ו/או מי מטעמו. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישריןאו בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/אולמי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לבעלי האתר/או למי מטעמם לרבות מפעילי האתר הזכות לפסול את ההזמנה.
הבעלים של אתר ״מון טרזור״ ו/או מי מטעמו/ה רשאי/ת לשלוח למבצעי הפעולות באתר דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים , חידושיםבאתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תשלום:

כל המחירים של המוצרים והשירותים באתר כוללים מע”מ אלא אם נרשם במפורש אחרת.

גביית התמורה בגין המוצרים והשירותים הנמכרים באתר תעשה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו הוקלדו בהצעה בעת ביצוע ההזמנה באתר . אם באתר ״מון טרזור״ יתאפשר תשלוםהתמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם למפורט באתר (בכפוף לאישור חברת האשראי).
סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע ב”סל הקניות” או “chekout”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”סל״.

ביטול פעולות על ידי הרוכש:

כל רוכש אשר הגיש הזמנת קניה לרכישת מארזי יוקרה או כל סוג אחר של מלאי המוצרים המוצע, ואשר מעוניין לבטל את הזמנתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הזמנתו לחברה(או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 48 שעות מעת בעצוע ההזמנה (בתנאי שלא בוצעה חריטת שם אוכל דבר הקשור לעיצוב אישי על פי דרישת הלקוח), ביטול עסקה יחויב בדמי ביטול בגובה 10% ממחיר העסקה או 100₪, הזול מביניהם.
ניתן לבצע ביטול עסקה טלפונית בשעות פעילות ״מון טרזור״. ההודעה על הביטול תימסר באמצעות הטלפון במספר 08-3812000 . ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי ״מוןטרזור״ ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה.

הגבלת אחריות:

בעלי אתר ״מון טרזור״ שואפים לכך שכל המוצרים והשירותים באתר יהיו באיכות גבוהה. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של המוצרים.
בכל מקרה חבות הבעלים של אתר ״מון טרזור״ בגין כל עילה משפטית שהיא, עבור מוצרים הנזכרים בסעיף זה, לא תהיה גבוהה מסכום התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנוע”י הרוכש.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי התמונות מוצגות באתר על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצרבמציאות.
בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשרעלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר.
כמו כן, בעלי אתר ״מון טרזור״ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו ו/או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטת הבעלים של האתר. אתר ״מון טרזור״ ו/או מיממפעיליו יהא רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר:

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מחויב לשפות ולפצות את בעלי האתר ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמולבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
בעלות ושמירה על זכויות:

כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לבעלי האתר על מנת לקבל אישור בכתב לכך .
רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר ו/או לקחת חלק בהעברה ו/או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לכל שימוש או לנצל אתהאתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישיבלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בוחשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמולהם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
מקום השיפוט – כל טענה ו/או תביעה ו/או מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין הבעלים של האתר בגין פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בהתאם לדין והחוק הישראלי.
הבעלים של אתר ״מון טרזור״ תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר ו/או לצמצם את כולם ו/או חלק מהם.
כמו כן, הבעלים של האתר תהא רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

שירות לקוחות:

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת atmi777@gmail.com
או
בטלפון: 08-3812000
במקרה של תלונת לקוח, התלונה תענה ותטופל עד 48 שעות . לתשומת ליבך!
תלונות לא תתקבלנה לאחר 3 ימים מיום קבלת ההזמנה.
תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של עד 12 שעות מזמן האספקה ובהצגת המוצר בלבד.