Skip to Content Contact Us

תקנון האתר:

 

תנאי פעילות הגרלה – פלייט מוד Flights Mode
Flights Mode X montresor
תנאי פעילות- פלייט מוד×מונטרזור
Flights Mode
תנאי פעילות-
פלייט מודX מונטרזור

פלייט מוד X מונטרזור תערוך פעילות נושאת פרסים בעמוד האינסטגרם של Flight Mode בכתובת https://www.instagram.com/flight___mode_/

ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה לעמוד בכל התנאים
המפורטים בתקנון זה.

פרטים נוספים:
הזוכה יצטרך בעת הזכייה לתייג, לשתף ולעקוב אחרי עמוד האינסטגרם של @flight__mode
@malidanieli
@yuval_einy
@montresor
הפרסים המחולקים במארז הם בכפוף לתקנון .
טיסה ליעד נבחר לפי מה שזכיתם בתקופת זמן שפלייט מודX מונטרזור יבחרו .
קביעת הזוכים תבוצע בצורה רנדומלית על ידי Flight Mode X montresor והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לעירעור או השגה.
החברה שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.
כיצד משתתפים?
הלקוח נבחר בצורה רנדומלית.
לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע Flight ModeX Montresor לזוכה על אופן מסירת הפרסים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני /טלפון .
לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע”י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.

פלייט מוד X מונטרזור תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרסים ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם ההשתתפות בהגרלה הינה אישור לכך.
הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא, פלייט מוד אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התראה מראש.

כללי

הזכייה במתנה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים .
הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הזכייה.
פלייט מודX מונטרזור רשאיות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
פלייט מוד X מונטרזור תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת הפעילות (כל הגרלה או פעילות) או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי בזכייה תפורסם בעמוד האינסטגרם של Flight Mode.
הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
במידה והזוכה לא יכול להשתמש בפרסים לפי שיקול דעתנו ולפי התאריכים הנבחרים על ידי חברת פלייט מוד לא יזכה לממש אותם כלל.
תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד פלייט מודX מונטרזור בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.
המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי
ההגרלה כמפורט בתקנון.
המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שפלייט מוד X מונטרזור יוכלו לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת קניית המארז, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד’.
האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי פלייט מוד X מונטרזור בלבד.

 

 

אתר “montresor” הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית המציעה ללקוחותיה מוצרים, מידע ושירותים בתחום המתנות.

שעות הפעילות להזמנות טלפוניות ושירות לקוחות:
א’-ה’ : 9:00-18:00
ו’ : 9:00-13:00

השימוש בתקנון זה בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני המינים באופן שוויוני .
כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

תנאים לשימוש:

באתר ״מון טרזור״ רשאי כל אדם שהנו מעל גיל 18 לרכוש מוצרים ושירותים באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בתנאים המצטברים באים:
הרוכש הנו הבעלים של כרטיס האשראי בו הוא משתמש ו/או בעל הרשאה מפורשת לשימוש בכרטיס אשראי זה באתר.
חברת האשראי של הרוכש נתנה אישור לביצוע העסקה.
המוצרים והשירותים המבוקשים על ידי הרוכש הנמצאים במלאי.
הרוכש הזין מספר טלפון סלולרי ו/או קווי עדכני שבבעלותו .
הרוכש הנו בעלים של כתובת דואר אלקטרוני אישית ברשת האינטרנט למעט במקרים בהם ההזמנה מבוצעת טלפונית.
המען בו מבוקש לספק את המוצרים והשירותים נמצא באזורי החלוקה המפורסמים באתר ״מון טרזור״ .

באתר ניתן לבצע פעולות לשם ביצוע הזמנות ו/או לשם קבלת שירותים ו/או מידע בהתאם למוצע באתר ״מון טרזור״ ואין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות .

החברה מעמידה לרשות קהל לקוחותיה, את האפשרות להסיר את המשתמש שלהם לרבות פייסבוק בדרכים הבאות
א. באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת [email protected] עם הפרטים שלך והבקשה להסיר את המשתמש
ב. על ידי פניה אל שירות הלקוחות של החברה להסרת משתמש אתר
באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת [email protected] עם מספר הנייד אותו תרצו להסיר

מדיניות ושירותים:

הבעלים של אתר ״מון טרזור״ רשאי לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את מגוון המוצרים, השירותים והמחירים של המוצרים והשירותים המוצעים באתר לרבות הוצאות משלוח.
במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת המוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה (בצבע, בגודל, באיכות ובתכולה) למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן. בתיאום טלפוני עם הרוכש.
ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.

 

במקרה של הזמנה תוך יומית (באותו היום) המשלוח יגיע ליעד המבוקש עד 10 שעות מרגע אישור ההזמנה. בתנאי שבוצעה בשעות פעילות של ״מון טרזור״ למעט ימי שישי מועדים וערבי חג, בהם לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה. 

 

אבטחת האתר:

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן המקובל בסחר אלקטרוני, פרטים אלו לא יועברו על ידי הבעלים של האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים (ללא פרטי אשראי), וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעו על ידי הרוכש.
בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים ושירותים באתר ״מון טרזור״ יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים שונים כמתבקש באתר לרבות פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעויות בעת הקלדת הפרטים על ידי הרוכש ו/או מי מטעמו. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/אולמי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לבעלי האתר/או למי מטעמם לרבות מפעילי האתר הזכות לפסול את ההזמנה.
הבעלים של אתר ״מון טרזור״ ו/או מי מטעמו/ה רשאי/ת לשלוח למבצעי הפעולות באתר דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים , חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תשלום:

כל המחירים של המוצרים והשירותים באתר כוללים מע”מ אלא אם נרשם במפורש אחרת.

גביית התמורה בגין המוצרים והשירותים הנמכרים באתר תעשה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו הוקלדו בהצעה בעת ביצוע ההזמנה באתר . אם באתר ״מון טרזור״ יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם למפורט באתר (בכפוף לאישור חברת האשראי).
סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע ב”סל הקניות” או “chekout”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”סל״.

ביטול פעולות על ידי הרוכש:

כל רוכש אשר הגיש הזמנת קניה לרכישת מוצרים או כל סוג אחר של מלאי המוצע, ואשר מעוניין לבטל את הזמנתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הזמנתו לחברה (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 48 שעות מעת ביצוע ההזמנה (בתנאי שלא בוצע כל דבר הקשור לעיצוב אישי על פי דרישת הלקוח), ביטול עסקה יחויב בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100₪, הנמוך מביניהם.
ניתן לבצע ביטול עסקה טלפונית בשעות פעילות ״מון טרזור״. ההודעה על הביטול תימסר באמצעות הטלפון. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי ״מון טרזור״ ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה.

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה ולאחר אישורה.

במקרה שהביטול אושר יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

החזרת המוצר תעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית דמי ביטול והחזרה יוחזרו ללקוח תוך 14 יום מקבלת המוצר וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן .

על מנת להבטיח שהמוצר לא ייפגם או יישבר בעת שילוחו חזרה לחברה, יש לארוז אותו באריזתו המקורית.

 

הגבלת אחריות:

בעלי אתר ״מון טרזור״ שואפים לכך שכל המוצרים והשירותים באתר יהיו באיכות גבוהה. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של המוצרים.
בכל מקרה חבות הבעלים של אתר ״מון טרזור״ בגין כל עילה משפטית שהיא, עבור מוצרים הנזכרים בסעיף זה, לא תהיה גבוהה מסכום התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי התמונות מוצגות באתר על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר.
כמו כן, בעלי אתר ״מון טרזור״ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו ו/או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטת הבעלים של האתר. אתר ״מון טרזור״ ו/או מי ממפעיליו יהא רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.                        אחריות על כל המוצרים באתר לתקופה של 12 חודשים מעת הקניה כנגד קבלה, אין אחריות על מוצרים שנפלו או היו במגע עם מים, שנשברו או נפגמו כתוצאה משימוש אישי, מוצרים דיגיטלים האחריות על החומרה בלבד       

 יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר:

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מחויב לשפות ולפצות את בעלי האתר ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
בעלות ושמירה על זכויות:

כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לבעלי האתר על מנת לקבל אישור בכתב לכך .
רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר ו/או לקחת חלק בהעברה ו/או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לכל שימוש או לנצל אתה אתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
מקום השיפוט – כל טענה ו/או תביעה ו/או מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין הבעלים של האתר בגין פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בהתאם לדין והחוק הישראלי.
הבעלים של אתר ״מון טרזור״ רשאי לסגור את האתר או לבטל מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר ו/או לצמצם את כולם ו/או חלק מהם.
כמו כן, הבעלים של האתר תהא רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

במקרה של תלונת לקוח, התלונה תענה ותטופל עד 48 שעות . לתשומת ליבך!
תלונות לא תתקבלנה לאחר 3 ימים מיום קבלת ההזמנה.
תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של עד 12 שעות מזמן האספקה ובהצגת המוצר בלבד.

 

מתי יגיע אליי המשלוח?

 

איסוף: רא"ל יגאל ידין 49 מודיעין. (בתאום)

 

משלוח עד הבית: עד 4 ימי עסקים – 15 ש"ח. 

*ליישובים מרוחקים עד 7 ימי עסקים.

 (חינם ברכישה מעל 549 ש"ח)

 

מהיר: עד הבית 1-2 ימי עסקים (ללא יישובים קטנים ומרוחקים) – 70 ש"ח.

*בערים מרכזיות בישראל, לא כולל אילת וישובים מרוחקים

*בהזמנות בימי א'-ה' עד השעה 14:00

 

 

בכפוף לתנאי חברת המשלוחים.

*מותנה בקבלת החומרים והתשלום, החל מרגע יציאת המשלוח.

*יום ההזמנה, שישי-שבת וערבי חג לא נחשבים כימי עסקים .

 

זמני אספקה:

ימי א-ה בין השעות 8:00-20:00

אין התחייבות לשעה ספציפית בתאום מראש עם השליח, בכפוף לתנאי חברת המשלוחים.

תנאי החזרות:

ללקוחות רשומים בהזמנות מעל 549 ש"ח המשלוח ייאסף מהלקוח ללא כל עלות נוספת.

בהזמנות מתחת ל- 549 ש"ח יחויב הלקוח בעלות משלוח של 38 ש"ח או שניתן להגיע פיזית למחסן ולמסור את המוצר.

לא ניתן לבצע החזרות על מוצרים פרסונליים, בהזמנה אישית, שיוצרו לפי בקשת הלקוח (לא יתקבל החזר כספי או זיכוי כלל).

התחרטת? לא אהבת? לא קרה כלום! ניתן לבטל ולקבל החזר כספי מלא עד 48 שעות מרגע ביצוע העסקה,

שלחו לנו וואטסאפ עם מס העסקה + סיבת הביטול + תמונה של המוצר ונעזור לכם.

לאחר 48 שעות ועד 14 יום ממועד הרכישה , יהיה ניתן לקבל זיכוי למימוש באתר , לא ניתן לקבל זיכוי על פריטים בהזמנה אישית.

קיבלתם מוצר פגום או אחר ? תינתן ללקוח האופציה להחליפם למוצר חדש או לקבל החזר כספי, לפי שיקול דעת החברה.

החזרת המוצר תתבצע באריזה המקורית בלבד, כאשר לא נעשה שימוש במוצר והוא לא ניזוק.

החזר כספי או זיכוי יינתנו לאחר בדיקה של טיב המוצר. עם הגעת החבילה למחסן, המוצרים יעברו תהליך קליטה, והזיכוי יבוצע עד 7 ימי עסקים.

במידה וישנם פריטים שעלולים להישבר או להינזק בשליחה, אנא עטפו אותם באריזת ניילון הבועות שבה הם נשלחו אליכם. פריט אשר נפגם על ידי הלקוח לא יזוכה.

לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק ממארז או סט, אלא רק את הערכה כולה על כל פרטיה.

Back top top דילוג לתוכן